Záložní a bezpečnostní prvky


Filtrační systémy CBRN (Chemical, Bacterial, Radiological, Nucelar)

CBRN filtrační systémy jsou životně důležité při ochraně proti různým škodlivým vzdušným kontaminantům, jako jsou plyny, páry a aerosoly, které se uvolňují během nekonvenční události, počínaje přírodní katastrofou nebo havárií, ale také v důsledku umělého útoku, jako je teror, válka nebo sabotáž v nebezpečném zařízení (jaderné elektrárny, petrochemická zařízení atp.).

Většina standardů uznává biologické zbraně a viry objevující se ve formě částic nebo kapiček a chemické zbraně, které se objevují ve formě plynů. Některé z komplexnějších norem zahrnují také jaderné prvky, jako je jaderný spad ve formě částic a radioaktivních plynů, stejně jako toxické průmyslové chemikálie ve formě plynů.
Kompletní filtrační systém CBRN poskytuje nejkomplexnější řešení těchto hrozeb. Filtrační systémy se dodávají v malých velikostech pro malé prostory a až po velmi velké systémy pro velké budovy.

Při navrhování je třeba vzít v úvahu mnoho prvků, jako analýzu ohrožení (které nečistoty a množství), dostatečné množství proudění vzduchu (jak pro udržení přetlaku, který zabraňuje pronikání nečistot, tak pro proudění dostatečného objemu čerstvého vzduchu) v režimu filtrace i ventilace, napájení a zálohování, počet obyvatel a plánovaná délka jejich pobytu, velikost úkrytu a mnoho dalších.


Vodíkový generátor PEM (Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

Univerzální vodíkem poháněný generátor energie pro využití jako záložní zdroj. Jde o čistý, bezpečný, tichý a bezemisní zdroj elektřiny s nulovými emisemi. Abychom byli přesní, emise zde jsou, konkrétně H2O a dále využitelné teplo.

Generátor je vhodný pro pro nezávislé systémy, rezidenční systémy pro ukládání energie (v kombinaci s tepelnou kogenerací pro celkové zvýšení účinnosti systému).
Jmenovitý výkon: od 3 kW
Výstupní napětí: 230 V (AC)
Palivo: plynný vodík, čistota >99.95%
Rozměr: 1,3 x 0,7 x 1,2 m

Stačí jedno kliknutí, zbytek zařídíme my
© Shelter-Tec, s.r.o.
SHELTER-TEC